Terror
Juhtumiuuringud

Solovetsi saarte vangid. II OSA: "ümberkasvatamine", hukkamised ja laagri häving

Irina Flige, Peterburi Memoriali juht, ajaloolane, 20. Juuli 2020, 05. August 2020

Vene ajaloolane Irina Flige  avab lugejale Solovetsi saartel endise kloostri territooriumil asunud ühe kuulsaima Nõukogude vangilaagri sisemaailma. Loo teises osas räägib autor laagri lõpu algusest. Solovetsi saartele saabub Stalini aeg, mis karmistas veelgi kommunistliku NSV Liidu ebainimlikku palet. Laagri nähtav vaimuelu keelatakse, kehtestatakse ülirange sisekord ning algavad poliitvangide massihukkamised. Loo esimest osa, mis keskendub laagri eksistentsile aastatel 1922-1929, saate lugeda siit.

1929-1936: ümberkasvatamisest isolatsioonini

solovkilaager
Solovetsi laagri vangid töökojas. Foto: https://visit-solovki.ru/

 

“Suur murrang” põhjustas kinnipeetavate olukorras põhjalikke muudatusi ning tähendas laagrirežiimi karmistumist ja Solovetsi vabaduste kärbumist.

1930. aasta kevadel hakati laagri administratsiooni haldus- ja majandusametitest minema kihutama kaa-erre (kontrrevolutsionäärid), kelle koha võtsid üle endised OGPU töötajad ja “sotsiaaalselt lähedased”, s.t. kriminaalkurjategijad.

Kinnipeetavaid hakati tööle viima ja tagasi tooma konvoi saatel. Keelati kanda oma rõivaid, kehtestati kohustuslik laagririietus, pea pidi olema masinaga pöetud ja habemeajamine muudeti kohustuslikuks kõigile, kaasa arvatud sõjaväelastele.

Onufri kiriku külastamiseks tuli nüüd hankida ühekordne eriluba, kahe aasta pärast suleti kirik jumalateenistusteks täielikult (katoliku teenistused olid keelatud juba 1928. aastal, preestrid saadeti teenistusi läbi viima Anzeri saare katakombidesse).

Solovki kultuuri- ja teaduselu käis samuti alla: 1929. aastal peatati koduuurimise seltsi tegevus, 1930. aasta veebruaris ilmus ajakirja Solovetskie ostrova viimane number, teatri repertuaar kärbus.  Sel ajal (1929-1931) sai Solovetsi saarte laagrist suure, peamiselt Karjalas ja Murmanski ringkonnas paikneva laagrikompleksi osa, mida nimetati kord Solovetsi parandusliku töö laagriks, kord Solovetsi ja Karjala-Murmanski laagriteks, siis jälle Solovetsi parandusliku töö laagriks.

Embargo tõttu, mille 1930. aasta kevadel kehtestasid Nõukogude metsa kui kauba sisseveole Ühendriigid, Kanada ja Prantsusmaa, kahanes Karjala metsavarumise majanduslik tähendus.

Kuid 1931. aastal hakati rajama Valge mere - Läänemere kanalit. 16. novembril 1931 asuti Solovetsi parandusliku töö laagrit ümber korraldama ja selle baasil asutati BelBaltLag ehk Valge mere - Läänemere laager. 1. jaanuaril 1932. aastal selle alljaotus saartel, millel polnud mingit pistmist kanali ehitamisega, eraldati uuesti omaette väikeseks laagrikompleksiks endise nime – OGPU Solovetsi laager – all.

solovetsikreml
Solovetsi Kreml ehk kindlus. Foto: Wikimedia.

 

Kinnipeetavaid hakatakse toimetama saartelt mandrile: kriminaal- ja olmekurjategijad ning “lühiajalised”, kes olid füüsiliseks tööks kõlblikud. Solovkile hakatakse taas tooma “eriti ohtlikke” kurjategijaid raskete poliitiliste paragrahvide ja pika vangistusajaga. Sel ajal tuuakse Solovkile isolatsiooni “erikontingenti”: trotskiste, zinovjevlasi, Ukraina “rahvuskallaklasi”. Siia saadeti ka invaliide ja “kondikubusid”.

1933. aasta novembris liideti Solovetsi laager taas BelBaltLagiga selle 8. eriotstarbelise trahviosakonnana.

Solovki tootmistegevus lakkas sel ajal peaaegu täielikult, sisuliselt kogu tegevus keskendus enda vajaduste rahuldamisele: maaharimine, küttepuude hankimine (peamiselt ajupuit), tee-ehitus ja -parandus. Välistest tellimustest jäi järele “jooditööstus”, vetikate korjamine agar-agari tootmiseks ja nahatööstus, mis tõmbus tugevasti kokku pärast seda, kui see viidi üle mandrile, Karjala Gulagi pealinna Medvežjegorski.

1937-1939: isolatsioon ja häving

20. veebruaril 1937 anti BeltBalKanali Gulagi Solovetsi osakond üle NKVD GUGB (riikliku julgeoleku peavalitsuse) 10. (vanglate) osakonna alluvusse ja muudeti Solovetsi eriotstarbeliseks vanglaks, mida iseloomustas range režiim. Vanglarežiimile üle viidud kinnipeetavad, keda augustiks oli ligikaudu 2400 inimest, suleti kohaliku Kremli Muksalmi ja Anzeri hoonetesse.

Vastavalt “limiidile”, mis kehtestati Solovetsi vanglale siseasjade rahvakomissari Ježovi 16.08.1937 käskkirjaga №59190 ja selle lisadega, mõistis Leningradi oblasti NKVD valitsuse “troika” ajavahemikul 1937. aasta oktoobrist 1938. aasta veebruarini 1825 Solovetsi vanglas kinni peetud inimest surma mahalaskmise läbi ja viis otsuse täide (1111 inimest lasti maha Karjalas Sandormohhis, 509 seni tuvastamata paikades mandril, 198 Solovkil endal Issakovos).

Solovetsivangid
Solovetsi laagri vangide fotod ja põhiandmed. Foto: visit-solovki.ru.

 

Massiliste mahalaskmiste järel täiendati Solovetsi vanglat mõnest NKVD GUGB maismaavanglast pärit kinnipeetavatega, samuti nendega, kes saadeti kohe siia kohtuotsuse alusel.

Režiim muutus veel rangemaks. Kinnipeetavatelt võeti ära isegi perekonnanimed ja neile omistati numbrid, mis tuli kanda nii voodile kui ka seinale selle kohal. Istuda tuli avatud silmi, käsi põlvedel hoides, päevas käidi 30 minutit jalutamas, kirju vangidele kätte ei antud, neid sai lugeda ainult ühel korral järelevaataja pilgu all.

1939. aastal hakati kunagise kloostri tellisetehase kohale, kolme kilomeetri kaugusele Kremlist, ehitama uut vanglat. Vähemalt 3000 inimesele mõeldud hoone valmis 1939. aastal, aga seda ei võetudki sihipäraselt kasutusele: suvel tühistati Solovetsi vangla sulgemise tõttu vanglarežiim ja asuti vange toimetama teistesse laagritesse: Norilsk, Uhta-Petšorsk jm.

2. novembril 1939 suleti Solovetsi vangla ametlikult. Selle territoorium anti Põhjalaevastiku õppesalga käsutusse.

Irina Flige (sünd 1960) on tegelenud Nõukogude Liidu repressioonide uurimisega 1980. aastate lõpust. Ta töötab Vene Memoriali ajaloohariduse- ja õiguskaitsekeskuse Peterburi haru juhina 2002. aastast. Flige on andnud suure panuse kommunismiohvrite haudade avastamisse ja uurimisse Venemaal. Koos kolleegidega ta on avastanud näiteks Stalini-aegse Suure terrori salahaudu Sandormohhis. 


Allikad ja kirjandus:
 

Бродский Ю.А. Соловки. Двадцать лет Особого назначения. – М.: 2008. – 528 с., ил.

Флиге [Резникова] И.А. Православие на Соловках. Материалы по истории Соловецкого лагеря. – СПб.: Издательство Научно-информационного центра «Мемориал», 1994. – 208 с.

Сошина А.А. На Соловках против воли: судьбы и сроки. 1923–1939. – Соловки; М.: «Издательство ТСМ», 2014. – 232 с. :ил.

Флиге И.А. Сандормох: драматургия смыслов. – СПб.: Нестор-История, 2019. – 208 с., ил.

Система исправительно-трудовых лагерей с СССР, 1923–1960: Справочник / О-во «Мемориал», ГАРФ. Сост. М.Б. Смирнов. Под ред. Н.Г. Охотина, А.Б. Рогинского. М: Звенья, 1998. – 600 с., карт. (Беломоро-Балтийский ИТЛ. – С.162-164; Соловецкий ИТЛ ОГПУ – С.394-397)

Mälestused:

Волков О. Погружение во тьму. Из пережитого. – Paris: Atheneum, 1987. – 447 p.

Чирков Ю.И. А было все так… – М.: Политиздат, 991. – 99. – 382 с.: ил.

Безсоновъ. Двадцать шесть тюремъ и побҌгъ съ Соловковъ. – Издание Imprimerie de Navarre (5, rue des Gobelins, Paris), 1928. – 228 стр.

Генерал-майор И.М.Зайцев. Соловки (коммунистическая каторга, или мҌсто пыток и смерти). Из личных страданiй, переживанiй, наблюденiй и впечатлҌнiй. В двух частях. (С приложенiем четырех планов.) – Шанхай, 1931 г. Типографiя издательства «Слово». – 169 стр.

Мих.Розанов. Соловецкий концлагерь в монастыре. 1922–1939 годы. Факты – домыслы – «параши». Обзор воспоминаний соловчан соловчанами. В двух книгах. Книга первая. Издание автора. 1979. [Место издания не указано, автор жил в США].

М.З.Никоновъ-Смородинъ. Красная каторга (Записки соловчанина) / Подъ редакцiей А.В. Амфитеатрова. – Софiя, Издательство Н.Т.С.Н.П., 1938 г. – 369 стр.

С.Пiдгайний. Украïнська iнтелiгенцiя на Соловках. Спогади 1933–1941. – Мюнхен: издательство «Прометей», 1947. – 93 стр.

Vladimir V. Tchernavin. I speak for the Silent. Prisoners of the Soviets. – Boston & New York, 1935. – 368 стр.

Г.Андреев. Соловецкие остров