Privaatsuspoliitika

Käesolev portaal ei kogu automaatselt külastajate isikuandmeid (v.a. IP-aadressid). Küll aga toimub külastamise kordade ja portaalis viibimise aja arvutamine ja koondamine, eesmärgiga analüüsida portaali toimimist ning teha see külastajatele mugavamaks ja huvitavamaks. 

Portaali vormi kaudu või seoses portaaliga e-posti teel tulnud kirjades olevad isikuandmed, kui nendeks on:

Ees- ja perekonnanimi;

Isikukood/sünniaeg;

Telefoninumber;

E-posti aadress;

Elukoht või elukoha aadress;

või muud isikuandmed 

töödeldakse vastavalt Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu seadusandlusele.

Edastades portaali vormi kaudu või seoses portaaliga e-kirja, nõustub isik oma isikuandmete töötlemisega Eesti Mälu Instituudi poolt. 

Töötlemise eesmärgiks on kirjadele õigeaegne ja korrektne vastamine, teavitus ning koostöö isikutega.

Töödeldavaid andmeid ei anta üle kolmandatele isikutele.