Kasutamise reeglid

Portaali Communist Crimes sisu on Eesti Mälu Instituudi intellektuaalne omand. Kõik õigused on kaitstud.

Kui soovite kasutada portaali sisu kirjutistes, fotodel, videotes või teistes materjalides, siis tuleb sellele korrektselt viidata, kasutades õiget internetiviidet ning tuues selgelt ja nähtavalt välja portaali nime (Communist Crimes või communistcrimes.org). Portaali tekstide mistahes muutmine ei ole lubatud.

Kui soovite kasutada portaali tekste trükistes (raamatud, brosüürid, õpikud jne., kaasa arvatud digitaalsel kujul), siis selleks on vaja küsida luba, kirjutades vastava palvega e-posti aadressile: info@mnemosyne.ee.

Kui esindate meediat ja soovite kasutada portaali teksti tervikuna või olulises osas, siis selleks on vaja küsida luba, kirjutades vastava palvega e-posti aadressile: info@mnemosyne.ee.

Antud reeglite rikkumine võib tuua kaasa tsiviil- või kriminaalvastutuse.