Uudis

Euroopa Mälu ja Süüme Koostöökogu kutsub EL-i üles kaitsma Vene inimõiguste organisatsiooni Memorial

communistcrimes.org, 17. November 2021

Euroopa Mälu ja Süüme Koostöökogu (PEMC), mis toob kokku 62 asutust ja organisatsiooni 20 riigist ning tegeleb Euroopa 20. sajandi totalitaarse ajalooga, kutsub Euroopa Parlamenti ja Euroopa Komisjoni üles kaitsma inimõigusühendust Memorial. Vene võimudel on kavas pseudojuriidilisel alusel sulgeda üks Venemaa vanim ajaloomälu ja inimõigustega tegelev organisatsioon. Avaldusega ühines ka Eesti Mälu Instituut PEMCi asutajaliikmena.

Koostöökogu avaldus:

Euroopa Mälu ja Süüme Koostöökogu väljendab sügavat muret Vene Föderatsiooni võimude poolt algatatud uute juriidiliste menetluste suhtes, mille eesmärgiks on ühenduse Memorial likvideerimine. Peaprokurör ja Moskva prokuratuur esitasid hagi, millega nõutakse International Memorial’i ja Memoriali Inimõiguste Keskuse kuulutamist ebaseaduslikuks.

Memorial on rahvusvaheliselt tuntud kommunismikuritegude ohvrite mälestuse jäädvustamise ja inimõiguste kaitsmise poolest nii Venemaal kui teistes riikides. Memorial on kogunud ainulaadse arhiivi, avaldanud mitmeid raamatuid ja veebiandmebaase ning korraldanud arvukalt hariduslikke aktsioone.

Nende panust endises Nõukogude Liidus toime pandud, kuid unustusehõlma vajunud massirepressioonide ajaloo taastamisel on raske üle hinnata.

Euroopa Mälu ja Süüme Koostöökogu kutsub Euroopa Parlamenti ja Euroopa Komisjoni üles asuma Memoriali kaitsele. Kutsume kõiki ajaloomälu ja mälestamisega seotud isikuid ja organisatsioone üles ühinema rahvusvahelise kampaaniaga Memoriali kaitseks. Näidakem solidaarsust nende suhtes, kes on teinud meie kõigi jaoks niivõrd palju!

fig 1