Uudis

VIDEO: 81 aastat tagasi toimus Saksamaa ja Nõukogude Liidu ühine sõjaväeparaad Brest-Litovskis

communistcrimes.org, 22. September 2020

81 aastat tagasi, Poola okupeerimise ja tükeldamise järel, toimus 22. septembril 1939. aastal Saksamaa ja Nõukogude vägede ühine sõjaväeparaad okupeeritud Brest-Litovski linnas. Seda tuleb pidada otseseks Molotovi-Ribbentropi pakti tagajärjeks, sest selle salaprotokoll nägi ette Poola jagamist.

Nõukogude Liit ja Saksamaa sõlmisid 23. augustil 1939. aastal mittekallaletungilepingu, mis sai tuntuks kui Molotovi-Ribbentropi pakt, ning selle salajase lisaprotokolli, millega jagati Ida-Euroopa mõjusfäärideks. Poola jaotati omavahel.

Pakti alusel tungis Saksamaa 1. septembril 1939 Poolasse, mis tähistas II maailmasõja algust. 17. septembril tungis Hitleri liitlane Nõukogude Liit Poolasse vastavalt paktis määratud mõjusfääridele.

Sissetungide järel toimus 22. septembril Nõukogude Liidu ja Saksamaa ühine sõjaväeparaad Brest-Litovskis saavutatud võidu tähistamiseks.

Molotovi-Ribbentropi pakti edasisteks tagajärgedeks olid 1940. aastal Balti riikide okupeerimine ja annekteerimine ning Soome ja Rumeenia alade Nõukogude Liidu koosseisu liitmine.