Uudis

Tšehhi politseiorgan kuulutas 11 endist poliitbüroo liiget vastutavaks põgenike tapmise eest

communistcrimes.org, 04. Detsember 2020

26. novembril 2020 kuulutas  Tšehhi politsei allorganina tegutsev Kommunismi Kuritegude Dokumenteerimise ja Uurimise Amet, et 11 endist poliitbüroo liiget vastutavad täielikult kuritegude eest, mis pandi toime 1980. aastatel tsiviilisikute vastu, kes püüdsid kommunistlikust blokist läände põgeneda. Kõik 11 poliitbüroo liiget on tänaseks surnud. Elusolevad ootavad veel enda saatust. Tšehhi politseiorgan alustas menetlust 2019. aasta novembris pärast Euroopa Mälu ja Süüme Koostöökogu 2017. aastal esitatud üksikasjalikku kaebust.

Koostöökogu avaldatud originaaltekst:

Praha, 2. detsember 2020. Tšehhi Vabariigi politsei allorganina tegutsev Kommunismi Kuritegude Dokumenteerimise ja Uurimise Amet teatas eelmisel nädalal, et 11 kommunistliku partei poliitbüroo liiget on täielikult vastutavad tapmiste, haavamiste ja arreteerimiste eest, mis pandi toime 1980. aastatel tsiviilisikute vastu, kes püüdsid kommunistlikust blokist läände põgeneda. Euroopa Mälu ja Süüme koostöökogu tunneb eriliselt head meelt seniste arengute üle, mis on toimunud pärast kaebuse esitamist projekti “Õiglus 2.0” raames. Sellegipoolest jääb õhku küsimus, mis saab nendest poliitbüroo liikmetest, kes on endiselt elus?

See oluline otsus avaldati Kommunismi Kuritegude Dokumenteerimise ja Uurimise Ameti poolt neljapäeval, 26. novembril 2020. aastal. Politsei kirjeldab 31 leheküljel üksikasjalikult kõigi 11 Tšehhoslovakkia Kommunistliku Partei Poliitbüroo liikme isiklikku seotust ja vastutust tapetud, vigastatud või arreteeritud tsiviilisikutega, kes püüdsid 1980. aastatel põgeneda raudse eesriide tagant läände.

See on käimasoleva uurimise tulemus, mis algatati Tšehhi Vabariigis 2019. aasta novembris pärast Euroopa Mälu ja Süüme Koostöökogu 2017. aastal esitatud üksikasjalikku kaebust. Ainus probleem on selles, et kõik vastutavaks tunnistatud 11 poliitbüroo liiget on tänaseks surnud. Elusolevad ootavad veel oma saatust.

Tänase päevani pole ühtegi poliitbüroo liiget diktatuuri ajal toime pandud kuritegudes süüdi mõistetud (sic!).

“Politsei ühemõtteline järeldus poliitbüroo liikmete kriminaalvastutuse kohta on oluliseks muutuseks nende kuritegude hindamisel nii Tšehhis kui ka rahvusvahelisel tasandil”, ütles Dr. Neela Winkelmann, endine koostöökogu tegevdirektor, praegune “Õiglus 2.0” projektijuht. “Ootame edasisi samme, mis nüüd peavad järgnema. Seesama politseiamet lükkas 2016. aastal tagasi kaebuse 246 tapetud põgeniku kohta”.

“Politsei otsus nimetab 21 ohvrit. Üheksa neist on tapetud, kuid 12 isikut elavad ja soovivad õiglust. Pärast kommunistliku režiimi lagunemisest on avalikkus oodanud palju ulatuslikumat politseiuurimist kommunismi kuritegude osas, kui seni oleme näinud”, ütles Peter Rendek, praegune koostöökogu tegevdirektor.

 

Projekti “Õiglus 2.0” eesmärgiks on tõsta rahvusvahelisel tasandil teadlikkust karistamata jäänud kommunismi kuritegudest ja aidata kaasa nendes küsimustes õigluse tagamisel. Koostöökogu dokumenteerib süstemaatiliselt inimõiguste rikkumisi kommunistliku režiimi poolt. Tsiviilisikute tapmist, kes püüdsid põgeneda raudse eesriide tagant läände, käsitletakse inimsusevastaste kuritegudena. Tšehhoslovakkia piiril tsiviilisikute mõrvade eest vastutavad kommunistliku režiimi endised kõrgemad ametnikud on praegu Tšehhis, Saksamaal ja Poolas uurimise all.

2019. aastast alates on koostöökogu koos Zajezdnia Ajalookeskusega dokumenteerinud ohvrite juhtumeid, kes tapeti põgenemisel läände.

uudis
Sõdurid ja koerad valvasid Tšehhoslovakkia Sotsialistliku Vabariigi piire. Allikas: CTK