23August

Mälestuspäev

Kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev

Üle maailma

00:00 - 23:59

Maailmas mälestatakse 23. augustil kommunistliku ja natsionaalsotsialistliku ideoloogia elluviijate ohvreid.Hitler-Stalin

23. augustil 1939 sõlmisid kaks kuritegelikku võimu – Nõukogude Liidu kommunistlik ja Saksamaa natsionaalsotsialistlik režiim – Molotov-Ribbentropi pakti (või Hitleri-Stalini pakti) nime all tuntud lepingu, mille juurde kuuluvate salaprotokollide alusel jagati Euroopa kaheks mõjusfääriks. Leping lõi eeldused Teise maailmasõja alustamiseks Euroopas, iseseisvate riikide hävitamiseks ning miljonite inimeste ebaseaduslikuks vangistamiseks ja hävitamiseks ideoloogilistel põhjustel.

Pakt tegi võimalikuks Poola koordineeritud ründamise kahe suurriigi poolt septembris 1939, mille tagajärjel Poola okupeeriti, jagati kaheks ning alustati terrorit tema elanike vastu. Sellele järgnes 1940. aasta suvel Leedu, Läti, Eesti ning Rumeenia mõnede alade okupeerimine Nõukogude Liidu poolt, kus kohe algas sovetiseerimine ja massilised repressioonid erinevate sotsiaalsete gruppide vastu. Tegutsedes pakti raames ründas Nõukogude Liit 1939. aasta novembri lõpus Soomet, kuid Soome suutis oma iseseisvust kaitsta, olles sunnitud loobuma mõnedes idapoolsetest territooriumitest. Natsi-Saksamaa sai aga alustada sõjategevust Lääne-Euroopas, millega kaasnes Holokausti laienemine, kartmata esialgu survet idast.  Pakt lakkas toimimast 22. juunil 1941, kui Natsi-Saksamaa ründas Nõukogude Liitu.