25Märts

Mälestuspäev

Balti rahvaste massiküüditamise mälestuspäev

Eesti, Leedu, Läti

00:00 - 23:59

25. märtsil 1949. aastal alustas Nõukogude armee ja julgeolekuteenistus NSV Liidu Ministrite Nõukogu määruse nr 390-138ss alusel operatsiooni Priboi, mille käigus küüditati okupeeritud Eestist, Lätist ja Leedust nelja päevaga üle 90 000 inimese. Küüditamine

Nende seas oli palju lapsi ja vanureid. Tegemist on inimsusvastase kuriteoga, mis korraldati eesmärgiga hoogustada sundkollektiviseerimise protsessi maapiirkondades (traditsioonilise talukultuuri hävitamine ja selle asendamine riikliku põllumajanduse ehk kolhoosidega). Sellest tulenevalt on tegu kommunistlikust ideoloogiast lähtuva vägivaldse aktiga rahumeelsete tsiviilelanike vastu. Neli aastat hiljem, 1953. aastal suri Nõukogude Liidu diktaator Jossif Stalin, mille tagajärjel režiim veidi pehmenes. Enamus küüditatuid sai pöörduda tagasi kodumaale, kus nad pidid leppima jätkuva diskimineerimisega võimude poolt. Tuhanded hukkusid aga Siberis või teel sinna. Sel päeval toimuvad kõigis kolmes Balti riigis rahvarohked mälestusüritused.