Laos

Kommunistlik diktatuur Laoses (1975-praeguseni)

Feodaalse riigina 14. sajandil tekkinud, 19. sajandil Prantsusmaa võimu alla langenud ning 1954. aastal taasiseseisvunud Laos asus küll moderniseerimise teele, kuid haarati Vietnami kommunistide sissetungi tõttu Vietnami sõtta ja selle hävitustöösse. 1957. aastal moodustatud koalitsioonivalitsus lagunes Põhja-Vietnamile tuginevate kommunistide ja parempoolsete vahel kasvanud poliitilise vastasseisu tõttu.

1960. aastal toimunud valitsusevahetused ning osapoolte suutmatus teha koostööd põhjustasid sotsialistlikku arengusuunda taotleva Pathet Lao liikumise ja parempoolsete vahel kodusõja, mis oli 1964. aastaks maa lõhestanud Vietcongi poolt toetatud kommunistlikuks Põhja- ja Ida-Laoseks ja USA toetatud Lõuna- ja Lääne-Laoseks. Vahelduva aktiivsusega konflikti jooksul sai surma erinevatel hinnangutel kuni 30 000 - 40 000 inimest.  

Kodusõja tulemusena ja kommunistide võimuletulekuga 1975. aastal kuulutati Laos sotsialismi taotlevaks rahvademokraatlikuks vabariigiks ja hakati Vietnami eeskujul maapiirkondades kollektiviseerima põllumajandust ning riigistama tootmis- ja kaubandusettevõtteid. Kuningliku armee ja valitsuse liikmed, kokku ligikaudu 30 000 inimest, saadeti ümberkasvatuslaagritesse.

Repressioonide piiratuse tõttu suutis peamiselt Taisse põgeneda ligemale 300 000 inimest (umbes 10% kogu elanikkonnast), nende hulgas 30% (100 000 inimest) hmongi mägilashõimu, ühe suurema rahvusvähemuse liikmetest, ja arvatavasti 90% haritlastest, spetsialistidest ja ametnikest. Kokku on mõnedel andmetel 1975-1987 režiimi tõttu hukkunud kuni 130 000 inimest, neist 2/3 Vietnami süül.

Vaatamata 1986. aastal alanud majanduslikele reformidele, pole poliitilisi muutusi autoritaarses režiimis ette võetud ning riiki püütakse muust maailmast eraldada.