Albaania

Kommunistlik diktatuur Albaanias (1944-1992)

Balkani poolsaare lõunaosas asuv väike Albaania on korduvalt langenud suurriikide rünnakute ohvriks. Juba enne Teise maailmasõja algust Itaalia poolt okupeeritud Albaanias tulid sõja ajal võimule kommunistid, kes käivitasid ulatusliku terrori. Opositsioon või sellesse kuuluda võivad isikud vangistati, osa neist lasti maha. Sama saatus tabas ka suurt osa haritlaskonnast.

Majandus allutati täielikult riigi kontrollile, likvideeriti kodanikuvabadused. Raske surve alla sattus kirik, mille liikmeid halastamatult taga kiusati. 1967. aastal keelustas kommunistlik partei Albaanias igasuguse religioosse tegevuse, kuulutades religiooni väljaspool seadust olevaks. Kommunistlik hirmuvalitsus muutis Albaania üheks vaeseimaks ja mahajäänumaiks riigiks maailmas, mis oli ometigi äärmuseni militariseeritud. Kommunistliku terrori ohvrite täpne arv pole teada.

Praeguseks on välja selgitatud 5 577 kommunistide poolt mõrvatud inimese nimed. Vähemalt 48 217 inimest, nende seas 10 192 naist ja last, vangistati ning saadeti koonduslaagritesse. Kuigi Albaanial õnnestus kommunismi kokkuvarisemise käigus 1989. aastal kommunistlikust süsteemist vabaneda, on selle pärand endiselt tajutav.