Uudis

President Ilves toetab Rahvusvahelise Kommunismiohvrite Mälestusmuuseumi loomist Patareis

communistcrimes.org, 28. Veebruar 2020

thi
Toomas Hendrik Ilves.

Endine Eesti president ja praegune Stanfordi Ülikooli külalisprofessor Toomas Hendrik Ilves avaldas toetust endisesse Patarei vanglasse rajatavale Rahvusvahelisele Kommunismiohvrite Mälestusmuuseumile ja teaduskeskusele ning kutsus üles kõiki eestlasi ja Eesti sõpru toetama seda algatust, et talletada ajalootõde totalitaarsete režiimide kuritegude kohta tulevaste põlvede jaoks. 

Toetusavaldus täismahus:

Õnnitlen Eesti Mälu Instituuti kõrget tunnustust vääriva näituse eest, mis kajastab kommunistlike režiimide kuritegusid kogu maailmas ning lisaks neid kuritegusid, mis pandi toime Patarei vanglas aastatel, kui Eesti oli okupeeritud kommunistliku Nõukogude Liidu või natsionaalsotsialistliku Saksamaa poolt. 

Täna seisab Eesti ja tema naabrite ajalookäsitlus taas kord vastamisi suureneva pahatahtlike moonutuste ohuga, mistõttu vajadus 20. sajandi totalitaarsete režiimide ajaloo uurimise usaldusväärsete tulemuste järele muutub järjest pakilisemaks.

Eesti Mälu Instituudi asutamise ühe algatajana olen kindel, et instituut on pühendunud ausale teaduslikule uurimistööle, mis ei sõltu parteipoliitilistest väitlustest, ning kaitseb ajalookäsitust ka tulevikus katsete eest kajastada minevikku seda pahatahtlikult moonutades.

Patarei müürid on olnud tunnistajaiks me ajaloo ühele süngeimale ajajärgule. On vähe paiku, mis sobiksid paremini selleks, et teavitada kogu maailma kuritegudest, mis pandi toime Nõukogude Liidu ja Saksamaa okupatsioonide ajal Eestis ning ka kuritegudest kõigi Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ja rahvaste vastu, kellega meid muu hulgas ühendab ka me traagiline minevik. Kommunistlike režiimide ja natsionaalsotsialistliku režiimi miljonite ohvrite mälestus hoitakse alal Patarei müüride vahel.

Ma kutsun üles kõiki eestlasi ning sõpru ja liitlasi kogu maailmas toetama seda tähtsat algatust, et talletada ajalootõde ka järeletulevate põlvkondade jaoks.