Pilguheit ühingu Memorial fotoarhiivi. Nõukogude repressioonid, vastupanutegevus ja mälutöö

communistcrimes.org, 05. Jaanuar 2022

28. detsembril 2021 andis Venemaa Ülemkohus korralduse sulgeda kommunismikuritegude mälestuse jäädvustamisega tegeleva ühingu Memorial, mis olevat rikkunud “välisagendi seadust” ning loonud „Nõukogude Liidust vale pildi”. Enam kui kolme aastakümne jooksul on organisatsioon kogunud ainulaadse arhiivi, avaldanud mitmeid raamatuid ja veebiandmebaase ning teinud haridustööd. Ühingu fotoarhiivist, millele pandi alus juba selle algusaastatel, mil režiimi ohvrid ja nende lähedased hakkasid organisatsioonile pilte annetama, võib leida fotosid nõukogude repressioonidest, GULAGi ajaloost, dissidentlikust liikumisest. Väike osa neist on tehtud kättesaadavaks ka ühenduse elektroonilises arhiivis.

Elektrooniline andmebaas sisaldab fotosid, mis pärinevad Memoriali ja selle harude arhiividest. Praegu on sellesse kesksesse kollektsiooni kogutud kokku 803 fotot, mis on vaid väike osa ühenduse fotokogust, mille suuruseks loetakse u 12 000 säilikut.

Arhiivi eesmärgiks on “säilitada mälestust riigi traagilisest minevikust, kogudes ajaloolisi dokumente riiklikust terrorist ja selle ohvritest, vastupanutegevusest ning nõukogude inimeste raskest igapäevaelust.” Kõiki sealseid materjale saab tellida teaduslikuks või muuks õppetööks. Seepärast on see arhiiv olnud oluliseks abimeheks uurijatele-ajaloolastele, ajakirjanikele, õpetajatele.

Fotod elektroonilises arhiivis on jagatud kolme kategooriasse: 1) poliitilised repressioonid Nõukogude Liidus 1917-1956; 2) poliitilised repressioonid ja vastupanutegevus 1956-1986; 3) ühenduse Memorial tegevus 1987. aastast kuni tänapäevani.

Poliitilised repressioonid Nõukogude Liidus 1917-1956

See osa kogust sisaldab fotosid sunnitööst ja vangilaagritest Nõukogude Liidu algusaegadel ja stalinismiajal. Näiteks leiab sealt fotosid Solovetsi vangilaagrist (1923) või Valge mere kanali ehitamisest (tööd algasid 1931).

solovets
Solovetsi saarte vangid ehitamas raudteed, 1928. FOTO: Memorial (Moskva).


Osa fotosid on tehtud 1930. aastate teisel poolel või hiljem. Vaatamata sellele, et laagrite pildistamine tollal ei olnud lubatud, ilmusid fotod siiski. Pilte on tehtud dokumentatsiooni jaoks. Samuti võidi neid teha laagri seinalehe tarbeks või endale mälestuseks.

laager
Fotol on kujutatud vangide brigaadi töötamas kullakaevanduses. Magadan, Jagodnoje küla, 1939. Foto on tehtud seinalehe jaoks. Vangid andsid pildi 1966. aastal Vera Grigorievna Nikonovale, tänu kellele jõudis see hiljem arhiivi. FOTO: Memorial (Moskva).


Mõnikord võis laagrivaateid sattuda isegi tolleaegsesse trükimeediasse. Allolev foto on avaldatud ajakirja "Kolõma" 1946. aasta detsembrinumbris, mis oli pühendatud Magadani piirkonna suurima trusti Dalstroi 15. juubeliaastale.

gulag
Värava kohal sidil tekst: "GULAG. NSVL Siseministeerium. Vitamiinitehas". Seal valminud produktid pidid leevendama vitamiinipuuduse tagajärgi, mille käes vangid pidid kannatama karmi kliima ja kehva toitumise pärast. Magadan, Taskan, mitte hiljem kui 1946. FOTO: Memorial (Moskva)


Sellesse kollektsiooni jääb veel ka fotosid poliitilistest sündmustest, kollektiviseerimisest, usuvähemuste tagakiusamisest, küüditamisest või mahalaskmistest.

küüditamine
Küüditatud eestlased härjaga kündmas. Krasnojarski krai, Novoselkovski rajoon, 1950ndad. FOTO: Memorial (Moskva)


Poliitilised repressioonid ja vastupanutegevus 1956-1986

Sellest kollektsioonist võib leida fotosid dissidentide väljaastumiste, miitingute, läbiotsimiste, kohtuprotsesside kohta stalinismijärgsel ajal.

dissidendid
Grupp teisitimõtlejaid, kes tulid Aleksandr Ginzburgi kohtuistungile toetama, juuli 1978. FOTO: Memorial (Moskva)


Samuti on seal fotosid kinnipidamiskohtadest: vanglatest, laagritest, psühhiaatriahaiglatest.

PERM
Poliitvangide laager Perm-36, 1979. FOTO: Memorial (Moskva).


Ühenduse Memorial tegevus 1987. aastast kuni tänapäevani

Kollektsioonis on fotosid Memoriali esimestest aastatest. Need on väärtuslikud teabeallikad nii ühenduse enda kui ka kogu riigi ajaloo säilitamisel: esimesed koosolekud, meeleavaldused, miitingud; algatused poliitiliste repressioonide ohvrite mälestuse säilitamiseks (mälestusmärkide püstitamine, mälestuspäevad).

miiting
1988. aastast peeti Krasnojarskis mitmekesise päevakavaga miitinguid. Memoriali Krasnojarski haru toetas algatusi, mille eesmärk oli riigi demokratiseerimine. August 1989. FOTO: Memorial (Krasnojarsk).


Mitmed ühenduse algatustest said tol ajal palju vastukaja ja olid suure avalikkuse tähelepanu all. Näiteks 1988. aasta detsembris "Südametunnistuse nädala"  avamine või stalinistliku terrori ohvrite mälestussamba püstitamine 30. oktoobril 1990.

süda
Esimene kommunismi kuritegude teemaline näitus "Südametunnistuse nädal" 1988. aasta detsembris. Memorial (Moskva).


Kollektsioonis on palju fotosid ühingu Memorial ning selle harude hilisema töö kohta:  massihaudade väljakaevamised, monumentide avamine, mälestusüritused, haridustöö, näitused, konverentsid, väljaastumised inimõiguste kaitseks jm.

pikett
Tšetšeenia sõja vastane meeleavaldus. Osalejad lamavad maas kujutades sõja ohvreid. Esiplaanil on plakat: "Ei sõjale Tšetšeenias!" 23. veebruar 1995, Moskva. FOTO: Memorial (Moskva).

 

p82
1. augustil 1953 toimus Vorkuta laagris vangide ülestõus, mis suruti veriselt maha. Sõktõvkari Memoriali liikmed hukkunute mälestussamba juures Vorkuta kaevanduses nr 29 ülestõusu 50. aastapäeval. FOTO: Memorial (Sõktõvkar).

 

m1
Projekti "Viimane aadress" käigus kinnitati mälestustahvleid poliitiliste repressioonide ohvrite majadele, mis jäid nende viimaseks elukohaks. Moskva 2016. FOTO: Memorial (Moskva).


Memoriali elektroonilise arhiiviga on põhjalikumalt võimalik tutvuda SIIN.


Kasutatud materjalid

Международный Мемориал, Фотоархив. http://www.foto-memorial.org/ (kasutatud 5.01.2022)