Uudis

Moskvas avatakse Nõukogude terrori korraldaja Lavrenti Beria kujud

communistcrimes.org, 21. Jaanuar 2021

Venemaa riiklik tuumaenergia korporatsioon Rosatom soovib paigaldada Moskvas asuvasse rahvamajanduse saavutuste näitusealale NSV Liidu salapolitsei juhi Lavrenti Beria kaks „hüperrealistlikku kuju“. Beria oli stalinistliku perioodi massiterrori üks juhtfiguure ja on vastutav miljonite inimeste ebaseadusliku tapmise, küüditamise ja vangistamise eest.

Vene uuriva ajakirjanduse portaal Avatud Meedia leidis Beria kujude kirjeldust ja paigutust sisaldava dokumentatsiooni Venemaa ametlikust riigihangete veebist. Kavatsust kinnitas portaalile Rosatomi esindaja, kes ütles, et Beria oli NSV Liidu aatomprojekti juht, tänu kelle organiseerimisvõimetele „suutis NSV Liit lühikese ajaga murda USA monopoli tuumarelvade valdkonnas“.

Riigihanke tehnilises kirjelduses seisab, et Stalini lähikondlase ja NKVD juhi kujud plaanitakse paigaldada Nõukogude tuumaprojektile pühendatud ekspositsioonialale. Kokku käib Rosatom ekspositsiooni eest välja 1,28 miljardit rubla (umbes 14 300 000 eurot).

Hange sisaldab erinevaid nõudeid. Näiteks seda, et Beria kujul,  mis "mängib olulist rolli vastava õhkkonna loomisel näitusealal" peab olema „eritellimusel valmistatud silikoonpea“, millesse on implanteeritud „naturaalsed juuksed“.

Lavrenti Beria oli NSV Liidu siseasjade rahvakomissar aastatel 1938–1945 ja NSV Liidu Ministrite Nõukogu esimehe asetäitja aastail 1946–1953 (kureeris Siseministeeriumi ja Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi ning vastutas tuumaprojekti eest). Beria kuulus diktaator Jossif Stalini lähiringi, planeeris ja viis ellu jõhkraid massirepressioone, kaasa arvatud küüditamisi Balti riikidest, ning vastutas Gulagi laagrisüsteemi eest.

Beria mõisteti kohtuväliselt surma ja otsus viidi ellu 1953. aastal pärast Jossif Stalini surma alanud parteisisese võimuvõitluse käigus. Vene Föderatsiooni Ülemkohtu Sõjaväekolleegiumi 29. mai 2002 määrusega teda kui poliitiliste repressioonide organiseerijat ei rehabiliteeritud. 

Beria ja Stalin
Lavrenti Beria koos Jossif Staliniga.