Missioon

Portaali CommunistCrimes.org eesmärk on suurendada rahvusvahelist teadlikkust inimsusevastastest kuritegudest, mis on erinevatel aegadel toime pandud vägivaldsete kommunistlike režiimide poolt kõikjal maailmas.

Soovime hajutada laialt levinud arvamust, mille kohaselt vägivallarežiimid saavad olla "poolhead". Pea kõikides riikides, kus kommunistlik partei haaras ainuvõimu, toimisid inimõiguste rikkumisel, piinamistel ja elu järjepideval ohustamisel baseeruvad poliitilised režiimid, mis juhendusid avalikult kommunistliku ideoloogia printsiipidest. 

Kommunismi kuritegusid peab tundma kõikjal maailmas ja need sarnaselt natsismi kuritegudega hukka mõistma. Vastupidine tähendab topeltstandarti, mis lõhub usaldust ning langetab elu ja vabaduse hinda, andes teed saatuslike vigade kordumisele tulevikus, mis on minevikus toonud kaasa miljonite inimeste hukkumise.  

Sel eesmärgil kogutakse portaali andmeid maailmas toime pandud kommunistlike kuritegude ja punase terrori kohta, jagatakse vastavateks teadustöödeks stipendiume ja levitatakse rahvusvaheliste suhtluskanalite vahendusel seonduvat informatsiooni.