Uudis

GULAGi-linn Vorkuta sai töökuulsuse linna aunimetuse

communistcrimes.org, 21. Oktoober 2021

President Putin allkirjastas hiljuti korralduse, millega anti kaheteistkümnele uuele linnale töökuulsuse linna aunimetus. Tiitli saajate seas oli ka Gulagi-linn Vorkuta, kuhu Nõukogude võim saatis sunnitööle sadu tuhandeid inimesi, sh eestlasi.

Tiitel antakse linnadele, kust tuli Suures Isamaasõjas (1941-1945) rindele kõige suurem tugi. Nende elanikud aitasid kaasa võidu saavutamisele,  teatas Kremli veebileht.

“Töökuulsuse linna tiitliga tahame avaldada austust neile, kes töötasid tehastes ja kaevandustes, haiglates ja uurimislaborites ilma puhkeajata ning magamata, pidid kannatama puuduse käes või mõnikord ka ohverdama oma elu,” ütles president Putin korralduskomitee Pobeda (Võit) istungil.

"Toonased tootmismahud on silmapaistvad ka praegusel rahuajal. Seda on võimatu ette kujutada, milliseid üliinimlikke jõupingutusi tuli selle saavutamiseks rasketel sõja-aastatel teha,” lisas Venemaa president.

Aunimetuse saajate hulgas oli ka Vorkuta, mille sõja aastatel üle plaani andnud maardlate toodangut toodi esile. “Selle elanikel õnnestus sõja aastatel tootmist mitmekordselt suurendada. Linnas avati 10 uut kaevandust ja kaevandati 6,5 miljonit tonni kivisütt.”

On pikemata selge, et muinasjutuline tööstustoodangu suurenemise sõja aastatel oli taganud inimjõu reservide kiire juurdevool. Kuid mitte kusagil pole mainitud, et polaarjoone taga Komis asuv Vorkuta oli Stalini aja suurimaid ja halvamainelisemaid sunnitöölaagreid, õieti terve laagrisüsteem, kuhu saadeti orjatööle kümneid tuhandeid vange, sh ka poliitvange Balti riikidest, kes pidid karmides tingimustes kaevandama sütt kogu Nõukogudemaa jaoks. Ning maha on vaikitud, et ebainimlike elu- ja töötingimuste tõttu oli vangide suremus tohutu suur.

Kuulsuse linnade tiitlit hakati jagama 2020. aasta kevadel seoses Suure Isamaasõja võidu 75. aastapäeva tähistamisega. Selle tiitliga sooviti kaasata sõja võidu tähistamisesse üha rohkem piirkondi, ka neid, kus teise maailmasõja päevil tegelikult sõda ei peetudki. Teisisõnu võimaldas taolise retoorika kasutamine tõsta esile nende inimeste panust, kes ise sõjas ei osalenud, kuid aitasid võidu saavutamisele kaasa.

“Juba sõja alguspäevil tõusis kogu Nõukogude rahvas üles, et kaitsta oma kodumaad. Seda nii rindel kui ka tagalas. Kõik inimesed, olgu relv käes või tööpostil, aitasid tuua võitu lähemale," kommenteeris Putin.

Praeguseks on töökuulsuse linna aunimetus antud 44 Venemaa linnale.

image
Sunnitööline Vorkuta söekaevanduses. Foto: Memento kogud