Uudis

OSALE: Foto- ja videokonkurss „Eesti mälumajakad“

15. April 2021

Eesti Mälu Instituut kutsub kõiki foto- ja filmihuvilisi jäädvustama Patarei vanglat, Eesti kommunismiohvrite memoriaali ja teisi mälestuspaiku üle Eestimaa, mis seostuvad Eestis toimepandud Nõukogude repressioonidega. Konkursi eesmärk on väärtustada vabadust, näidata türannia olemust ja leida sümboolseid motiive, mis seostavad neid paiku represseeritud inimeste saatuste ning meie rahva kogemusega aastatel 1940–1991.

Konkursi patroon on Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallas.

Foto- ja videotöid võetakse vastu kuni 27. maini 2021 ja parimate autorite tänuvastuvõtt toimub Stenbocki majas Toompeal 15. juunil.  Info osalemise ja auhinnafondi kohta on allpool.

Konkursi ideest

14. juunil 2021 möödub 80 aastat traagilisest juuniküüditamisest, mille käigus viisid Nõukogude võimuesindajad vägivaldselt Siberisse üle 10 000 Eesti inimese, kellest tagasi jõudsid vaid vähesed. See päev on rahvuslik leinapäev, mil mälestame küüditamise ja kõiki totalitaarse võimu ohvreid.

Patarei vangla, kommunismiohvrite memoriaal Maarjamäel ja väiksemad mälestusmärgid üle kogu maa kannavad meie lähimineviku rasket kogemust ning neid ühendavad võõrvõimu repressioonid. Raudteejaamad olid paljudele Eesti inimestele küüditamisrongi lahkumisel viimaseks mälupildiks kodumaast.

Tänasel päeval vaba ühiskonna hüvesid nautides tuleb meeles pidada, et see võib kiiresti hävineda, kui mõjule pääsevad totalitaarsed ideed ja ajalooline mälu veab alt. Mälupaigad ei lase unustada totalitaarsete ideoloogiate ja neist välja kasvanud režiimide jõhkrust ning kutsuvad meid üles hoidma inimlikkust.

Patareis hoidsid  Nõukogude Liidu (Eestis 1940–1941, 1944–1991) ja natsionaalsotsialistliku Saksamaa (Eestis 1941–1944) okupatsioonirežiimid tuhandeid poliitilistel põhjustel vangistatud süütuid Eesti elanikke, kellest paljud hukkusid või tapeti. Praegu on Patareis hooajaline näituseala, tulevikus rajatakse sinna Rahvusvaheline Kommunismiohvrite Mälestusmuuseum. Loe rohkem: www.patareiprison.org.

Tallinnas Maarjamäel avati 2018. aastal kommunismiohvrite memoriaal, mis on leina, aga ka lootuse ja rahu paik. See on sümboolne hauatähis kõigile Nõukogude repressioonide ohvritele. Nimeplaatidel on üle 22 000 mõrvatud Eesti kommunismiohvri nime. Loe lähemalt memoriaalist ja repressioonidest: www.memoriaal.ee.

Konkursi auhinnafond

Auhinnafondis on kokku 3000 eurot ühe Eesti suurima elektroonikapoe kinkekaartidena. Žüriil on õigus jagada see kuni viiele parimale.

Lisaks on võimalik võita Patarei vangla näituseala „Kommunism on vangla“ 1,5-tunnine ekskursioon grupile kuni 10 inimest (kokku antakse välja kolm tuuri), tasuta pääsmeid näituseala iseseisvaks avastamiseks ning Eesti Mälu Instituudi raamat „Toimik "Priboi". Artikleid ja dokumente 1949. aasta märtsiküüditamisest“.

Eesti Mälu Instituut korraldab žürii poolt tunnustatud foto- videoteoste e-näituse.

Konkursi ülesanne

Kutsume üles pildistama või filmima üles Patarei vanglat, Eesti kommunismiohvrite memoriaali (vahetu ümbruskond kaasa arvatud) või teisi Nõukogude repressioonidega seotud paiku Eestis (raudteejaamad, mälestuskivid jne.).

 • Ürita näidata vabaduse ja türannia vahelist vastuolu ja võitlust.
 • Leia visuaalseid motiive ja sümboleid, mis seostavad valitud paiku represseeritud inimeste saatuste ning meie rahva kogemusega aastatel 1940–1991.
 • Püüa avastada nendes paikades olulisi detaile ja vaateid, mis räägivad nende paikade lugu;
 • Kui Sul on oma peres mõni lugu sugulase põgenemisest läände, küüditamisest, vangistamisest, vastupanust või hukkumisest, siis seosta oma töö sellega.

Igale fotoseeriale või videole palume lisada selgituse (kuni 500 tähemärki koos tühikutega), kuidas kannab töö konkursi ideed ja autori mõtteid.

Videos tohib kasutada heli ja väljendada suuliselt oma mõtteid või rääkida lugusid.

Iga osaleja võib esitada konkursile ühe video pikkusega kuni 3 minutit ja/või fotoseeria 2-6 fotoga. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 27. mai 2021.

Parimate tööde autorite vastuvõtt toimub 15. juunil 2021 Stenbocki majas Tallinnas, kus peaminister tunnustab võitjaid. 

Tehnilised nõuded

Konkursile oodatakse ühelt osalejalt ühte fotoseeriat (koosneb 2–6 fotost) ja/või üht videot.

Fotod

Fotod peavad kajastama Patarei vanglat, Eesti kommunismiohvrite memoriaali Maarjamäel, raudteejaamu või teisi mälupaiku. Lubatud on kadreerimine, täielik või  osaline heleduse, kontrasti ja värvi korrigeerimine ning teravustamine, digitaalselt kokkukleebitud panoraamid, dünaamilise ulatuse tõstmine (HDR), piltide teravusala tõstmine. Lubatud ei ole objektide lisamine või nende eemaldamine (s.h autori nimi), v.a tolmuplekid. Piltide töötlemisel tuleb meeles pidada head tava ja nähtu tõepärast ning loomulikku esitlust.

Fotod peavad olema pikema küljega vähemalt 3000 pikslit.

Video

Video võib olla kogupikkusega kuni 180 sekundit. Muusika ja pealelugemine on lubatud, subtiitrite ja tiitrite kasutamine (v.a töö pealkiri) on keelatud.

Video peab olema minimaalselt full HD kvaliteediga.

Tööde esitamine

Tööd tuleb edastada elektrooniliselt kasutades WeTransferi keskkonda. 

Üleslaadimiseks mine siia: https://maluinstituut.wetransfer.com/

1) Vajuta "Add your files" (lisa oma failid)

2) Avanevast aknast vali oma võistlustööd ja tekstifail (täiendav info allpool)

3) Sisesta oma e-posti aadress (väli „Your email“)

4) Lisa sõnumisse oma ees- ja perenimi (väli „Message“)

5) Vajuta "Transfer" (saada) nuppu ja oota kui kõik failid on üles laadinud

6) Kui Sinu e-posti tuleb kohe pärast saatmist kinnituskood, siis sisesta seda WeTransferis.

Eduka saatmise korral saabub sinu e-postile Wetransferi poolt kinnitus.

Kõik ühe osaleja poolt esitatud tööd peavad kandma failinime järgmises formaadis: EESNIMI_PEREKONNANIMI_ NUMBER

Selgitus: peetakse silmas autori ees- ja perekonnanime. Igale tööle tuleb anda oma number (1st 7ni).

Tööd tuleb esitada hiljemalt 27. mail 2021, kell 23:59 (GMT+2).

Koos konkursitöö(de)ga tuleb WeTransferi kaudu saata Word-formaadis tekstifail osaleja infoga: autori ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon, e-posti aadress ja amet/organisatsioon/tegevusala ning fotoseeria/video kohta kuni 500 tähemärgi (koos tühikutega) pikkune selgitus, soovi korral konkursitöö pealkiri. Tekstifail peab kandma autori ees- ja perekonnaime, nt Mihkel Maasikas. Kui edastad meile oma lingi töödega, siis lisa juurde Word’i fail.

Žürii

Riho Västrik (režissöör, produtsent, TLÜ dokumentaalfilmi dotsent).

Marko Poolamets (Kogu Me Lugu suulise ajaloo portaali operaator ja fotograaf).

Martin Andreller (Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige, Patarei muuseumi projektijuht).

Hindamiskriteeriumid

 • Vastavus konkursiideele.
 • Kunstilise teostuse tase.
 • Sõnumi läbimõeldus ja sümboolsus.
 • Vastavus tehnilistele nõudmistele.

Lisatingimused

 • Konkursitööd esitades annab osaleja nõusoleku, et Eesti Mälu Instituut võib tasuta kasutada ja töödelda esitatud töid konkursiga seotud viisil, autorlust nähtavalt mainides.
 • Premeeritud tööde autoritega sõlmitakse leping, mille alusel väljastatakse auhind ja kõik konkursitöö õigused lähevad üle Eesti Mälu Instituudile.
 • Ühel võistlustööl võib olla mitu autorit, kuid preemia läheb sellisel juhul autorite vahel jagamisele.
 • Tehnilisi nõudmisi eiravad tööd diskvalifitseeritakse automaatselt.
 • Autoriõiguse rikkumise korral diskvalifitseeritakse kõik autori esitatud tööd.

Küsimuste korral palun pöörduge Eesti Mälu Instituudi poole: info@mnemosyne.ee või + 372 53 35 96 39.

Kasulikud lingid:

Eesti Mälu Instituudi koduleht: www.mnemosyne.ee

Patarei vangla muuseumi koduleht: www.patareiprison.org

Suulise ajaloo portaal Kogu Me Lugu: www.kogumelugu.ee

Eesti kommunismiohvrite memoriaali e-memoriaal ja koduleht: www.memoriaal.ee

Rahvusvaheline portaal kommunismist ja kommunismikuritegudest: www.communistcrimes.org