09November

Tähtpäev

Berliini müüri langemise 30. aastapäev

Üle maailma

00:00 - 23:59

Berliini müür, mis eksisteeris aastatel 1961-1989, sümboliseeris külma sõjaga kaheks jagatud maailma - Nõukogude Liidu juhtimisele allutatud kommunistlik blokk vs. demokraatlikud, liberaalsed riigid. Berliini müür mitte ainult ei sümboliseerinud kahe maailmavaate vastandumist, vaid takistas ka tõhusalt inimeste vaba liikumist ning lahutas saksa rahva. Müüri langemine märkis kommunistliku bloki läbikukkumist ja vabaduse, demokraatia ning inimõiguste ideede võitu külmas sõjas. 2019. aastal tähistab maailm 30 aasta möödumist päevast, mil lõppes Euroopa müüriga kaheks jagamine ning mälestab selle totalitaarse süsteemi koleda sünnitise ohvreid. 

Image removed.