Portaal teeb kättesaadavaks fakte ja uurimusi kommunistliku ideoloogia ja kommunistlike režiimide kohta 

Parandame rahvusvahelist teadlikkust kommunistlike režiimide kuritegudest.

Loe edasi

Mälestamine

Mis on kommunism?

Kommunism on 19. sajandil sündinud poliitiline ideoloogia, mis seadis eesmärgiks klassideta ühiskonna ülesehitamise, milles kõik tootmisvahendid ja toodang on kõigi ühiskonnaliikmete ühisomandis ja eraomandi asemel on üldrahvalik omand, mis välistab ühe inimese majandusliku ekspluateerimine teise poolt. Kommunism on olemuselt totalitaarne. Kommunistid allutasid ühiskonna ideoloogia ja selle kehtestamist kontrolliva partei ainujuhtimisele.

Loe edasi

Miks mälestada kommunismiohvreid?

Kõigi terrorirežiimide ohvrid väärivad austust ja mälestamist. Ohvrite ja kannatuste võrdlemine on küüniline. Kommunismiohvreid peab mälestama kui kommunistlikule ideoloogiale rajatud režiimide süütuid ohvreid ning ka inimesi, kes astusid terrorirežiimidele vastu demokraatia, õigusriikluse ja omariikluse nimel või muudel ajendidel. Kommunistlikud terrorirežiimid on osa Euroopa ja maailma ajaloolisest identiteedist.

Loe edasi

Õigusmõistmine ja hukkamõist

Alates 1990. aastatest on kommunistlike režiimide kuritegudes süüdi olevaid isikuid kohtu alla antud mitmes endises idabloki riigis. Aja jooksul väheneb nii nende kuritegude ohvriks langenud inimeste kui ka nende perekonnaliikmete ja sugulaste hulk ning koos sellega teema tähtsus üldises teadvuses. See aga ei tähenda, et aegumatud rahvusvahelised kuriteod, inimsusvastased kuriteod, sõjakuriteod ja genotsiid on unustatavad ja andeks antavad.

Loe edasi

Rahvusvaheline Kommunismiohvrite Mälestusmuuseum

Esimene kommunistlike režiimide kuritegusid ulatuslikult käsitlev muuseum maailmas, mis aitab kaasa maailmatasemel teadus- ja haridustööle selles valdkonnas ja tagab, et kommunistlike režiimide ja ideoloogia inimvaenulik olemus ei unune.

Vaata lähemalt