Uudis

Rahvusvaheline konkurss kommunikatsiooni- spetsialisti ametikohale

communistcrimes.org, 10. Juuni 2020

 

Eesti Mälu Instituut kuulutab välja rahvusvahelise konkursi

 

KOMMUNIKATSIOONISPETSIALISTI AMETIKOHALE

 

Otsime oma meeskonda hea analüüsi- ja suhtlusoskusega inimest, kelle põhiülesanneteks on:

- arendada kommunistlike režiimide ajaloole keskenduvat rahvusvahelist portaali communistcrimes.org, sh kaastöö kirjutamine portaalile, autoritega kontakti hoidmine, teadusartiklite jm kaastöö tellimine ja toimetamine, nende tõlkimine või tõlgete korraldamine ja avaldamine portaalis;

- tagada portaali rahvusvahelise külastatavuse ja mõjukuse kasv;

- laiendada portaali autorite ja vabatahtlike kaastöötajate rahvusvahelist võrgustikku;

- hallata portaaliga seotud sotsiaalmeediakanaleid;

- osaleda Eesti Mälu Instituudi üldises teavitustöös ning teha koostööd instituudi partneritega Eestis ja mujal.

 

Kandidaadilt ootame:

- laitmatut inglise keele oskust nii kõnes kui kirjas;

- head analüüsi, tekstiloome ja teadusliku teksti toimetamise oskust;

- võimet luua ja hoida partnersuhteid;

- head stressitaluvust ja valmidust töötada vajadusel kokkuleppel ka puhkepäevadel;

- kõrgharidust (MA või sellele vastav kvalifikatsioon) eelistatavalt humanitaar- või sotsiaalteaduste valdkonnas ning varasemat kokkupuudet lähiajaloo valdkonnaga;

- valmidust võimalusel töötada Tallinnas;

- oskus või valmidus õppida kasutama Photoshopi ja Drupali platvormi.

 

Kasuks tulevad:

- teiste keelte oskus lisaks inglise keelele;

- varasem kogemus kommunikatsioonivaldkonnas.

 

Omalt poolt pakume:

- palk kokkuleppel;

- tähtajalist lepingut, kestvusega kuni 2021. aasta lõpuni;

- akadeemilist, meeldivat ja toetavat meeskonda;

- võimalust saada rahvusvaheline kogemus ajalooalases teavitustöös;

- rutiinivaba ja huvitavat töökeskkonda.

 

Kandideerimiseks tuleb esitada:

– CV;

– haridust tõendav dokument;

– essee teemal „Kuidas avada kommunistlike režiimide kuriteod maailmale?“ (maksimaalselt 6000 tähemärki inglise keeles);

– portaali communistcrimes.org praeguse sisu lühianalüüs koos visiooniga portaali arengust lähema kolme aasta lõikes (kuni 5000 tähemärki inglise keeles);

– soovituskiri varasemalt tööandjalt või haridusasutusest.

 

Lisainfo e-posti aadressil info@mnemosyne.ee.

Kandideerimisavaldus koos lisadega saata hiljemalt 5. juuliks 2020 e-posti aadressil info@mnemosyne.ee.

Eesti Mälu Instituudist: mnemosyne.ee