Uudis

Uuendatud rahvusvaheline portaal kajastab kommunismikuritegusid

communistcrimes.org, 23. August 2019

Eesti Mälu Instituut tutvustas täna, üleeuroopalisel totalitaarsete režiimi ohvrite mälestuspäeval, uut versiooni ainulaadsest infoportaalist Communist Crimes (kommunismikuriteod). 

Eesti ja inglise keeles avatud portaalis on pidevalt täienev kommunistlikku terrorit kogenud riikide andmevara, akadeemilised ja üldharivad artiklid kommunismi idee ja selle rakendamise kohta ning palju muud. 2008. aastal käivitatud ja aastate jooksul täiendatud portaal on leitav aadressilt communistcrimes.org.

Eesti Mälu Instituudi juhatuse liikme Sandra Voki sõnul täidab portaal suurt lünka – kommunistlike režiimide ohvreid on maailmas hinnanguliselt üle 90 miljoni inimese, ent rahvusvaheliselt pole kommunismikuriteod piisavalt teadvustatud.

„Molotov-Ribbentropi pakti 80. aastapäeval avame kommunismikuritegude andmevaramu täiendatud ning toimetatud kuues, mis teeb selleteemalised ülevaated kättesaadavamaks kõigile uurijatele ja huvilistele üle maailma kompaktselt ja mitmekülgselt. Uuendame portaali jooksvalt, kaugema eesmärgiga kirjeldada kokkuvõtvalt ära kõik punadiktatuurid. Praegu on põhjalikult käsitletud suuremat osa Euroopast,“ sõnas Vokk.

Lisaks mahukale riikide andmebaasile ja artiklipangale annab portaal juhiseid kommunismikuritegude muuseumite ja memoriaalide külastamiseks üle maailma ning pakub raamatu- ja filmisoovitusi. Avatud on digiarhiiv, mis sisaldab Eestis kogutud kirja- ja fotomaterjale nõukogude okupatsioonist. Tekstide koostajateks on valdavalt ajaloolased ning ajaloo populariseerijad Eestist ja välismaalt.  

„Tulevikus, kui arendame Patarei vangla praegusest näitusealast „Kommunism on vangla“ välja Rahvusvahelise Kommunismiohvrite Mälestusmuuseumi ja teaduskeskuse, saab portaalist ka uue asutuse infovärav. Lähemas tulevikus on meil kavas täiendada portaali venekeelse versiooniga ning käsitleda kommunismi tänaseid tuletisi,“ lisas Sandra Vokk Eest Mälu Instituudist.