23August

Tähtpäev

Rahvusvaheline totalitaarsete ja autoritaarsete režiimide ohvrite mälestuspäev

Üle maailma

00:00 - 23:59

2009. aastal soovitas Euroopa Parlament oma resolutsioonis "Euroopa südametunnistus ja totalitarism" kuulutada 23. augusti kõikide totalitaarsete ja autoritaarsete režiimide ohvrite mälestuspäevaks, mõistes üheselt hukka natsismi ja kommunismi kuriteod. Natsismi ja kommunismi ohvreid mälestakase sel päeval paljudes Euroopa riikides ja Põhja-Ameerikas. Kuupäeva valik ei ole juhuslik - 23. augustil 1939 allkirjastas Hitleri Saksamaa välisminister Ribbentrop ja Nõukogude Liidu väliminister Molotov Moskvas mittekallaletungi lepingu, mille salaprotokollid jagasid Euroopa kaheks mõjusfääriks, avades tee iseseisvate riikide okupeerimisele, massirepressioonidele ja  Teisele maailmasõjale. Seda kuritegelikku lepingut nimetatakse "Molotov-Ribbentropi paktiks" ja "Stalini-Hitleri paktiks".

Image removed.