Kommunismipärand

communism 1

Mis on kommunism?

Kommunism on 19. sajandil sündinud poliitiline ideoloogia, mis seadis eesmärgiks klassideta ühiskonna ülesehitamise, milles kõik tootmisvahendid ja toodang on kõigi ühiskonnaliikmete ühisomandis ja eraomandi asemel on üldrahvalik omand, mis välistab ühe inimese majandusliku ekspluateerimine teise poolt. Kommunism on olemuselt totalitaarne. Kommunistid allutasid ühiskonna ideoloogia ja selle kehtestamist kontrolliva partei ainujuhtimisele.

Loe edasi
malestamine

Miks mälestada kommunismiohvreid?

Kõigi terrorirežiimide ohvrid väärivad austust ja mälestamist. Ohvrite ja kannatuste võrdlemine on küüniline. Kommunismiohvreid peab mälestama kui kommunistlikule ideoloogiale rajatud režiimide süütuid ohvreid ning ka inimesi, kes astusid terrorirežiimidele vastu demokraatia, õigusriikluse ja omariikluse nimel või muudel ajendidel. Kommunistlikud terrorirežiimid on osa Euroopa ja maailma ajaloolisest identiteedist.

Loe edasi
just

Õigusmõistmine ja hukkamõist

Alates 1990. aastatest on kommunistlike režiimide kuritegudes süüdi olevaid isikuid kohtu alla antud mitmes endises idabloki riigis. Aja jooksul väheneb nii nende kuritegude ohvriks langenud inimeste kui ka nende perekonnaliikmete ja sugulaste hulk ning koos sellega teema tähtsus üldises teadvuses. See aga ei tähenda, et aegumatud rahvusvahelised kuriteod, inimsusvastased kuriteod, sõjakuriteod ja genotsiid on unustatavad ja andeks antavad.

Loe edasi

Muuseumid ja memoriaalid üle maailma

Mälestuspaigad ja muuseumiasutused üle maailma, mis säilitavad mälestust kommunismiohvritest.

Raamatud ja filmid

Raamatud ja filmid, mis käsitlevad ühel või teisel viisil kommunismi ideoloogiat ning kommunistlike režiimide tegevust erinevates riikides.